Hoppa till innehåll

  •  

Om Föreningen


Deltalans är en ungdomsförening med mål att alla medlemmar skall få ett större socialt omfång genom att vara med i föreningen. Vi arrangerar varje år mellan 3-5 Evenemang, och dessa präglas av tävlingar och lekar som ska få alla deltagarna, att den dag dom går därifrån, känna sig med i omfånget, vara med i gänget, vara en Delta. Deltalans är helt enkelt en ungdomskrets eller en kompiskrets, tillsammans spelar vi, lär känna varandra och delar våra tankar.

Deltalans är uppbyggt med hjälp av olika Organ & Block. Ett Beslutande Organ (Styrelsen), Ett Planerande Organ (Crewledningen) & Ett Verkställande Organ (Crewutskotten). Benämningarna för dessa olika organ är: EBO, EPO och EVO.

Styrelsen (EBO)
Består av 7 medlemmar valda av årsmötet.

Crewledningen (EPO)
Består av crewutskottens ledare, två evenemangsgeneraler och en kassaansv.

Crewutskotten (EVO)
Alla deltalans crewmedlemmar fördelas mellan 6 olika block: Externt, PR, Tävlingsledning, Teknik, Scen, Kiosk&Miljö. Varje block har en Crewledare som har rätten att ta in medlemmar och sparka medlemmar ur grupperna. Ett besluts väg till verklighet. Om vi i Deltalans vill eller behöver något. Exempelvist att vi ska ha ett Lan i Augusti så börjar styrelsen med att ta ett beslut att evenemanget skall genomföras, sedan så bestämmer styrelsen riktlinjerna för evenemanget, ex: var det ska vara, datum etc. När styrelsen beslutat evenemanget och Ekonomiansv har lagt fram en budget som också godkännts av styrelsen så flyttas ärendet över till Crewledningen. Crewledningen tar riktlinjerna och börjar med grundlig planering över evenemanget, fördelar arbetsuppgifter bland de olika crewledarna och deras block och Crewledarna går sedan tillbaka till sina grupper med uppgifterna de fått från crewledningen och börjar arbeta med evenemanget.